top of page
skogsträd

Hållbarhet, kvalitet och certifieringsarbete

Ecovadis 2023 - Mårdträ

Hållbarhet

Trä är så gott som uteslutande den råvara Mårdträ använder i sin produktion, en förnyelsebar råvara som bidrar positivt till vårt klimat. Vår verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet i hela ledet från ägande till produktion och leverans av färdig produkt. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med vår personal, våra leverantörer och våra kunder som bygger på kvalitet, tillit och samarbete för att hela tiden utvecklas tillsammans.

Vi på Mårdträ arbetar ständigt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi genomgår årligen en utvärdering av vårt hållbarhetsarbete genom den externa parten EcoVadis som bedömer hur vi arbetar med miljö, affärsetik, personal och mänskliga rättigheter. EvoVadis har tilldelat oss en brons nivå för vårt hållbarhetsarbete.

2022 beslutade vi oss för att investera i en solcellsanläggning på våra tak. Solcellerna producerar ca 60% av vårt årliga energibehov.

Kvalitet

Den kvalitet som vi på Mårdträ levererar är anpassad till kundens behov, utan stora variationer. För oss på Mårdträ innebär ordet kvalitet även att leverera våra produkter inom överenskommen tid. Detta gör Mårdträ till en trygg och pålitlig leverantör av träemballage.

Mårdträ är certifierade av Jordbruksverket för exportmärkning av emballage enligt ISPM-15 standarden, vårt certifikatsnummer SE-T4004. Detta innebär att virket i de produkter vi tillverkar är värmebehandlat till 56 º C i virkets kärna under minst 30 minuter. Virket ska också vara fritt från bark. Behandlingen görs för att befria virket från eventuella skadeinsekter.

bottom of page