top of page
230223_JF_Mardra__OFR9669.jpg

Om oss

Mårdträ AB är ett familjeföretag med rötterna i Bergslagen verksamt inom träemballage- och trävarubranschen. Vi tillverkar kundanpassat specialemballage och de flesta av våra kunder är tillverkande industrier.

Gruppbild personlen på Mårdträ

Historia

 • 1946. Verksamheten startade med att Thure Eriksson köpte rotposter som avverkades och sågades i Mårdshyttan.

 • 1950. Startas en käppfabrik i en gammal ladugård i Mårdshyttan bla för export av björkkäppar.

 • 1960-tal. Vidareförädlingen utvecklas med ett hyvleri och virkesförsäljning tar fart i Mårdshyttan, försäljning sker bla till gruvindustrin och lokala byggprojekt.

 • 1971. Avtal om emballageleveranser till den nystartade Volvo-fabriken i Lindesberg.

 • 1970-tal. Emballageproduktionen utvecklas till fler industrikunder i regionen. Nya produktionslokaler byggs i Mårdshyttan.

 • 1985. Vänerskogs fd sågverkslokaler på Dalkarlshyttan köps in och en byggvaruhandel öppnas.

 • 1991. Snickeriet och kontoret i Mårdshyttan brinner ned och de delarna av verksamheten flyttas till Dalkarlshyttan. Thomas och Kajsa tar över företaget.

 • 2003 Mårdträ AB certifieras enligt ISPM-15 standarden.

 • 2004. Byggvaruhandeln säljs till AB Karl Hedin och verksamheten renodlas mot emballageproduktion och träförädling.

 • 2006. Inleds ett investeringsprogram för att mekanisera tillverkningen av lastpallar.

 • 2008. Hyvlerilokalerna i Mårdshyttan brinner ned, efter detta är all produktion förlagd till Dalkarlshyttan. Mårdshyttan nyttjas endast som lager.

 • 2016. Tredje generationen tar vid då Anders börjar arbeta i familjeföretaget

 • 2017. Företaget utvecklas med investeringar i utökade produktionslokaler och effektivare kapanläggningar.

 • 2020 Mårdträ genomgår den första hållbarhetsbedömningen av EcoVadis

 • 2022 Investering i solceller på våra tak

bottom of page